THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 cụ thể như sau:
1. Số lượng người làm việc cần tuyển: 01 người
2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện tuyển dụng: 01 vị trí
3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký:
- Đáp ứng điều kiện chung theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.
- Điều kiện cụ thể: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kỹ thuật phần mềm.
3. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 14/11/2023.
4. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Phòng QLTH - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang, số 2 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.
 ĐT: 0258-3521781.
5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
6. Thời gian và địa điểm tuyển dụng: Dự kiến trong tháng 11-2023 tại Viện.
(Chi tiết xem Thông báo tại đây hoặc bảng tin tại Trụ sở Viện, số 2 Hùng Vương, Nha Trang)

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang