Thông báo Báo giá vật tư hóa chất năm 2024

Thông báo Báo giá vật tư hóa chất năm 2024

Kính gửi:  Công ty cung cấp vật tư, hóa chất nghiên cứu
                       
          Căn cứ Quyết định số 3018/QĐ-VHL ngày 29/12/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
          Căn cứ vào nhu cầu mua sắm vật tư, hóa chất để phục vụ việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học do Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang chủ trì trong năm 2024.
          Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang kính mời Quý công ty báo giá vật tư, hóa chất nghiên cứu theo các nội dung sau:
          - Danh mục báo giá: Chi tiết tại các phụ lục đính kèm (Lưu ý: Báo giá cần ghi rõ đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển cùng các chi phí khác (nếu có).
          - Mục đích báo giá: Làm cơ sở dự toán kinh phí mua sắm.
          - Thời hạn gửi báo giá: Trước 16h00 ngày 11/04/2024.
          - Yêu cầu báo giá: bản chính bằng tiếng Việt
          - Hình thức báo giá: 01 Bản giấy (đã ký đóng dấu) gửi qua đường bưu điện và 01 file điện tử gửi qua hộp thư của Viện.
          - Địa điểm nhận báo giá: Phòng Quản lý tổng hợp – Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang – 02 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3521781; Hộp thư: vanthu@nitra.vast.vn. Cán bộ phụ trách: CV. Phạm Văn Nghĩa, số điện thoại: 0799.767.880
        Trân trọng thông báo ./.
Chi tiết xem tại đây

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang