Liên Hệ

Thông tin liên hệ

Truyền thông xã hội

Liên Hệ

  • 02 Hùng Vương, P. Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa.
  • vanthu@nitra.vast.vn
  • + 0258.3521781


Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang