Kế hoạch chuẩn bị cho chuyến khảo sát biển Việt Nam lần thứ 4

Kế hoạch chuẩn bị cho chuyến khảo sát biển Việt Nam lần thứ 4

Nhằm chuẩn bị cho chuyến khảo sát biển Việt Nam lần thứ 4 trên tàu Viện sĩ Oparin. Từ ngày  1/3/2013 vừa qua, Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang đã đón tiếp nhà khoa học L.B.Nga đến từ các Viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Sau khi giới thiệu tổng quan về Viện, các nhà khoa học L.B.Nga lần lượt trình bày các kế hoạch cụ thể cần thực hiện trong chuyến khảo sát trên tàu Viện sĩ Oparin.

Trong khuôn khổ của Chương trình hợp tác giữa các nhà khoa học Việt Nam và Nga, giữa Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam (VAST) và Phân viện Viễn Đông (Viện Hàn lâm khoa học Nga - FEB RAS). Các chuyên gia lần lượt giới thiệu về Cơ quan mà họ đang công tác, trình bày những thành quả nghiên cứu khoa học đã đạt được và các dự kiến về công việc cần triển khai khi công tác trên tàu Viện sĩ Oparin.
 

Chụp ảnh lưu niệm trước tiền sảnh của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

 


Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang