HƯỞNG ỨNG NGÀY KỸ NĂNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM NĂM 2023

HƯỞNG ỨNG NGÀY KỸ NĂNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM NĂM 2023

       Thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 2281/VHL-VP ngày 27/9/2023 của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang đã triển khai nhiều hoạt động tích cực và ý nghĩa hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023:
       Hoạt động treo băng rôn hưởng ứng tại trụ sở Viện nhằm lan tỏa tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của vị trí việc làm đối với mỗi viên chức, người lao động.  
 
 
       Đón tiếp các đoàn sinh viên của các trường đại học khu vực phía nam như Đại học Sài Gòn, Đại học Cần Thơ vv đến tham quan và tìm hiểu thực tế tại các phòng thí nghiệm của đơn vị. Thông qua hoạt động này, các bạn sinh viên hiểu thêm về nghề nghiên cứu khoa học, công việc hàng ngày của các nghiên cứu viên, nghe các cán bộ khoa học giới thiệu về các máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu. Cũng qua đây, đơn vị tích cực quảng bá hình ảnh, tiềm lực khoa học công nghệ của mình từ đó thúc đẩy tăng cường các hoạt động hợp tác khoa học công nghệ và giáo dục cộng đồng.


 
Hình ảnh đón tiếp các đoàn sinh viên tham quan thực tế
 

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang