Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang thông báo một số nội dung như sau:
 Thực hiện theo quy định về xét tuyển viên chức, sau khi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1), Viện thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2023 (vòng 2). Chi tiết xem tại đây 
I. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức

TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Đơn vị công tác (nếu có) Thời gian HĐ làm việc (nếu có) Trình độ chuyên môn Trường, năm tốt nghiệp Xếp loại Loại hình đào tạo Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (nếu có) Tin học Ngoại ngữ Đơn đăng ký dự tuyển Đối tượng ưu tiên Ghi chú
1 Phạm Văn Nghĩa 20/09
1990
120/01/
10 Hùng Vương, Lộc Thọ
, Nha Trang, Khánh Hòa
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang 4 năm Kỹ sư ngành kỹ thuật phần mềm Trường Đại học FPT - 2015 Khá Chính quy Không        

II. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển (vòng 2)
  • Thời gian dự kiến: 15h00 ngày 16/11/2023
  • Địa điểm: Phòng họp - Viện NC&UDCN Nha Trang, khi đi thí sinh phải mang theo CCCD hoặc Hộ chiếu để làm thủ tục.
  • Đề nghị ông Phạm Văn Nghĩa có mặt đúng giờ để tham dự xét tuyển viên chức vòng phỏng vấn (vòng 2).

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang