Hội thảo khoa học Quốc tế lần thứ 3 về Enzyme và Polysaccharides Biển

Hội thảo khoa học Quốc tế lần thứ 3 về Enzyme và Polysaccharides BiểnThông tin thêm về chương trình Hội thảo và thủ tục đăng ký, vui lòng truy cập các website: http://piboc.dvo.ru/sy/http://www.nitra.ac.vn hoặc liên hệ Ban thư ký Hội thảo qua email: symposiummep2023@gmail.com.

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang