ĐẠI HỘI CĐCS VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NHA TRANG LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2023 2028

ĐẠI HỘI CĐCS VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NHA TRANG LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2023 2028

           Thực hiện Kế hoạch và Hướng dẫn của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, vừa qua Đại hội công đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.
Tham dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí:
- Đ.c Nghiêm Ngọc Minh - Phó Chủ tịch CĐ Viện Hàn lâm KH&CNVN
- Đ.c Nguyễn Thanh Tâm - Phó Chủ tịch CĐ Viện Hàn lâm KH&CNVN
- Đ.c Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên BCH LĐLĐ Khánh Hoà, Chủ tịch Công đoàn viên chức Tỉnh Khánh Hòa.
- Đ.c Phạm Đức Thịnh - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện NC&UDCN Nha Trang
 
 Hình 1: Toàn cảnh Đại hội
          
          Tại Đại hội, đ.c Huỳnh Hoàng Như Khánh đại diện Đoàn chủ tịch đã thông qua dự thảo toàn văn báo cáo của BCH công đoàn Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với chủ đề: Năng động - Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển. Đại diện BCH Khóa X, đồng chí Trần Mai Đức đã thông qua báo cáo kiểm điểm BCH khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
          Đại hội cũng đã được nghe và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo tâm huyết và ý nghĩa của Đ.c Nghiêm Ngọc Minh và Đ.c Nguyễn Thanh Phong.


     

 

Đại hội Khóa XI đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm các Đ.c:
 1. Đỗ Văn Dũng
 2. Trần Mai Đức
 3. Huỳnh Hoàng Như Khánh
 4. Lê Thị Nhung
 5. Võ Thị Diệu Trang
Đại hội Khóa XI cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viện Hàn lâm Khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm các Đ.c:
 1. Đỗ Văn Dũng                       - Đại biểu chính thức
 2. Trần Mai Đức                       - Đại biểu chính thức
 3. Huỳnh Hoàng Như Khánh   - Đại biểu chính thức
 4. Lê Thị Nhung                       - Đại biểu dự khuyết
 
Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Khánh Hòa gồm các Đ.c:

 1. Huỳnh Hoàng Như Khánh  
 2. Võ Thị Diệu Trang                       
 
  
 


 Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã kết thúc thành công tốt đẹp. BCH Khóa XI với sự kế thừa và nhân tố mới năng động, sôi nổi hứa hẹn một nhiệm kỳ thành công. Đại hội tin tưởng BCH Khóa mới, với sự ủng hộ của Công đoàn Viện Hàn lâm, CĐVC Khánh Hòa và đặc biệt là Cấp ủy, Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức phía trước, tiếp tục là đại diện tiếng nói và quyền lợi của người lao động, với tinh thần đoàn kết cùng toàn thể viên chức, người lao động hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI đã đề ra.

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang