Trung tâm Ứng dụng công nghệ mới

Trung tâm Ứng dụng công nghệ mới

I. Chức năng, nhiệm vụ
Căn cứ công văn số 99/VHL-TCCB ngày 19/012015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 27/1/2015 Viện Trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang ký quyết định thành lập Trung tâm Ứng dụng Công nghệ mới, là đơn vị trực thuộc Viện.
Chức năng
Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
Nhiệm vụ
1. Tổ chức thực hiện nghiên cứu hoàn thiện các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống thong qua các hợp đồng khoa học, công nghệ với các đối tác có liên quan theo định hướng của Viện Ngiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang.
2. Hỗ trợ phát triển sản phẩm, công nghệ và dịch vụ khi có yêu cầu từ các đơn vị chuyên môn khác trong Viện.
3. Tiến hành chuyển giao công nghệ cho các đối tác có nhu cầu theo các hướng dẫn thực hiện của nhà nước và củaViện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giaân 
II. Nhân lực
- TS. NCVC. Nguyễn Duy Nhứt. Giám đốc
Nhân viên:
- CN. Phạm Tường Vy.
- CN. Nguyễn Thị Hiền
Kỹ sư thực hành:
- Trương Thị Mỹ Dung.
Công nhân:
- Trần Kim Hải.
- Nguyễn Quốc Luyến
III. Định hướng nghiên cứu
Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ.
Nghiên cứu các sản phẩm phục vụ nhu cầu đổi mới công nghệ và sức khỏe cộng đồng.

Tin liên quan

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang