Phòng Vật lý ứng dụng

Phòng Vật lý ứng dụng

I. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Vật lý ứng dụng (VLUD) là phòng nghiên cứu khoa học thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam. Phòng Vật lý ứng dụng được thành lập từ năm 2002 - đến nay, tiền thân của Trung tâm Ứng dụng Điện tử và Tin học từ năm 1994, trước năm 1994 có tên Phòng Điện tử.
Chức năng
Nghiên cứu khoa học và công nghệ vật liệu, vật lý và tin học ứng dụng, nghiên cứu viễn thám, không gian và bầu khí quyển.
Nhiệm vụ
  1. Khoa học kỹ thuật vật liệu:
- Nghiên cứu chế tạo vật liệu tiên tiến bằng kỹ thuật hạt nhân định hướng ứng dụng trong lĩnh vực đo liều các bức xạ trong tự nhiên và lò phản ứng hạt nhân, thiết bị tái tạo năng lượng,...
- Nghiên cứu các vật liệu tự nhiên ứng dụng trong quan trắc môi trường không khí, nước và đất.
- Nghiên cứu chế tạo vật liệu tự nhiên, vật liệu nano hướng ứng dụng trong môi trường, quan trắc, y sinh...
- Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang học, quang phổ.
2. Vật lý và Tin học ứng dụng
- Xây dựng phương pháp tính toán và phân tích cho các nghiên cứu vật lý.
- Thiết kế và xây dựng hệ thống phân tích và điều khiển tự động.
- Vạn vật kết nối (IoT)  và điện toán đám mây.
- Chuyển đổi số (Digital Transformation), trí tuệ nhân tạo (AI) và tính toán hiệu năng cao (HPC).
- Nghiên cứu các loại cảm biến.
- Vật thể không người lái (robot đi, chạy, bay, bơi lặn,...)
3. Nghiên cứu về viễn thám, không gian và bầu khí quyển:
- Viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên và môi trường.
- Khai thác dữ liệu vệ tinh để nghiên cứu các trạng thái của tầng điện ly và nghiên cứu mô hình không gian, phục vụ công nghệ dự báo thời tiết.
4. Thực hiện các dịch vụ:
- Tư vấn, phát triển khoa học công nghệ, hợp tác triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ theo quy định của Nhà nước và của Viện.
II. Nhân lực
- TS. NCVC. Võ Trọng Thạch  Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng:
 Cán bộ nghiên cứu
- TS. NCV. Đoàn Phan Thảo Tiên
- ThS.NCV. Võ Tấn Thông
- ThS. NCV. Ngô Văn Tâm
- TS. NCV. Nguyễn Chí Thắng
III. Định hướng nghiên cứu, ứng dụng
Nghiên cứu khoa học kỹ thuật vật liệu:
Nghiên cứu các vật liệu tự nhiên ứng dụng trong cải tạo, quan trắc môi trường không khí, nước và đất.
Nghiên cứu theo hướng vật lý và tin học ứng dụng:
Xây dựng phương pháp tính toán và phân tích cho các nghiên cứu vật lý ứng dụng trong nghiên cứu vật lý tính toán.
Ứng dụng công nghệ thông tin (IT) và  chuyển đổi số (DT), trí tuệ nhân tạo (AI) và tính toán hiệu năng cao (HPC) trong các hệ thống tự động hóa, điều khiển từ xa, etc.
Nghiên cứu viễn thám và GIS: Ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường.


Cán bộ nghiên cứu của phòng

Tin liên quan

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang