Phòng Nghiên cứu ăn mòn và Công nghệ điện hóa

Phòng Nghiên cứu ăn mòn và Công nghệ điện hóa

I. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Nghiên cứu ăn mòn và Công nghệ điện hóa là phòng nghiên cứu khoa học thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam. Phòng được thành lập năm 1983.
Chức năng
Nghiên cứu đánh giá tác động của các yếu tố môi trường, khí hậu nhiệt đới biển đến quá trình ăn mòn, phá hủy vật liệu và các lớp phủ bảo vệ. Nghiên cứu và triển khai các công nghệ tiên tiến nhằm giảm thiểu quá trình ăn mòn và phá hủy vật liệu. Chế tạo các vật liệu có tính năng bền ăn mòn, bền mài mòn; các vật liệu tiên tiến ứng dụng cho các ngành công nghệ cao (vật liệu nano, vật liệu xanh…).
Nhiệm vụ
1. Nghiên cứu đánh giá tác động của các yếu tố môi trường, khí hậu nhiệt đới biển đến quá trình ăn mòn, phá hủy vật liệu và các lớp phủ bảo vệ.
2. Nghiên cứu và triển khai các công nghệ tiên tiến nhằm giảm thiểu quá trình ăn mòn và phá hủy vật liệu.
3. Chế tạo các vật liệu có tính năng bền ăn mòn, bền mài mòn; các vật liệu tiên tiến ứng dụng cho các ngành công nghệ cao (vật liệu nano, vật liệu xanh…).
4. Triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn và tư vấn khoa học cho các cơ quan, đơn vị địa phương và các tỉnh lân cận.
5. Thực hiện tư vấn, phát triển khoa học công nghệ, hợp tác triển khai ứng dụng khoa học công nghệ cho các cơ quan, đơn vị địa phương và các tỉnh lân cận theo quy định của nhà nước và của Viện.
II. Nhân lực
- ThS. NCVC.  Trương Anh Khoa
Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng
 Cán bộ nghiên cứu
- ThS.NCV. Nguyễn Hoàng
- ThS.NCV. Lê Thị Nhung
- ThS.NCV. Phan Minh Phương
III. Định hướng nghiên cứu, ứng dụng
Nghiên cứu về độ bền vật liệu: Tiếp tục nghiên cứu đánh giá tác động của các yếu tố khí hậu nhiệt đới biển đến quá trình ăn mòn, lão hóa và phá hủy vật liệu.  
Nghiên cứu chế tạo vật liệu: Nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu ức chế ăn mòn, lớp phủ tiên tiến có tính năng chuyên dụng, chống ăn mòn, chống bám bẩn sinh học, bền khí hậu và thân thiện môi trường; Nghiên cứu chế tạo các vật liệu nano, vật liệu xanh thân thiện môi trường.
Triển khai ứng dụng: Thực hiện tư vấn, chuyển giao qui trình chế tạo các loại vật liệu, hợp tác triển khai ứng dụng khoa học công nghệ.


Tập thể cán bộ của phòng 

Tin liên quan

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang