Phòng Hóa Phân tích và Triển khai công nghệ

Phòng Hóa Phân tích và Triển khai công nghệ

I. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Hóa phân tích và Triển khai công nghệ (HPT) là phòng nghiên cứu khoa học thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam. Phòng được thành lập năm 1983.
Chức năng
Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng các hợp chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển; nghiên cứu ứng dụng các phương pháp phân tích hiện đại để phân tích, kiểm định các mẫu vật trong lĩnh vực y sinh, công nghệ sinh học, thực phẩm và môi trường.
Nhiệm vụ
1. Xây dựng và phát triển các phương pháp phân tích định tính, định lượng nhằm làm tăng độ nhạy, độ chính xác trong lĩnh vực hóa phân tích.
2. Nghiên cứu phát triển, hoàn thiện và chuẩn hóa các các phương pháp phân tích sinh học, hóa lý ứng dụng trong việc xác định định lượng các nhóm chức năng, cấu trúc và tính chất các hợp chất chiết xuất từ nguồn tài nguyên thiên nhiên biển.
3. Kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng và an toàn thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm; phân tích kiểm định các mẫu sinh học, địa chất và môi trường.
4. Nghiên cứu phức hợp các hợp chất sinh học từ rong biển, cỏ biển và động vật biển: chiết xuất, phân lập, cấu trúc, hoạt tính sinh học và các sản phẩm chuyển hóa bằng enzyme.
5. Thiết lập các công nghệ phức hợp hiệu suất cao cho sản xuất các polymer sinh học từ sinh vật biển: polyphenol, fucoidan, laminaran, alginat, pectin, polyunsaturated fatty acids, polypeptide, glycosaminoglycan…, và các hợp chất chuyển hóa thứ cấp (secondary metabolites) từ vi sinh vật biển.
6. Nghiên cứu phát triển, đề xuất công nghệ tiên tiến tạo các chất bổ sung dinh dưỡng, các sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và dược liệu trên cơ sở các hợp chất có hoạt tính sinh học.
 II. Nhân lực
Phụ trách phòng:
- PGS.TS. NCVC. Phạm Đức Thịnh
Phó Trưởng phòng:
- TS. NCVC.  Cao Thị Thúy Hằng
Cố vấn khoa học:
- PGS.TS.NCVCC Trần Thị Thanh Vân
Cán bộ nghiên cứu
- TS. NCVC Nguyễn Đình Thuất
- TS. NCVC Võ Mai Như Hiếu
- TS. NCV. Trần Nguyễn Hà Vy
- TS. NCV. Nguyễn Thị Thuận
- KS. NCV. Nguyễn Ngọc Linh
III. Định hướng nghiên cứu, ứng dụng
Các hoạt động dịch vụ khoa học trong lĩnh vực phân tích kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng và an toàn thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm; phân tích kiểm định các mẫu sinh học, địa chất và môi trường.
Nghiên cứu và phát triển các hoạt chất tự nhiên có nguồn gốc từ sinh vật biển thành các sản phẩm có giá trị gia tăng ứng dụng trong lĩnh vực y dược, mỹ phẩm và nông nghiệp.


Cán bộ nghiên cứu phòng Hóa phân tích và triển khai công nghệ

Tin liên quan

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang