Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024

Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024


- Thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Viện Hàn lâm KHCNVN, được sự nhất trí của Cấp ủy, Ban lãnh đạo Viện cũng như Đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN, ngày 30/03/2022 vừa qua, Chi đoàn Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024

Tin liên quan

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang